preskoči na sadržaj
Vijesti

Suvremena Kemija

Novi Kurikulum nastavnog predmeta Kemije 7. i 8. r. osnovne škole je vrlo koncipiran, iziskuje mnogo truda prilikom zadovoljavanja ishoda, a kako bi se mogao provesti osnova mu je kemijski pokus, specijalizirana ili standardna učionica za Kemiju te dobra opremljenost prostora nastavnim sredstvima i pomagalima.


  Drago mi je što postoje škole koje su spremne omogućiti uvjete za rad, ostvarivanje današnjeg koncipiranog programa Kemije, koji komunikaciju temelji na interesima, a ne na pozicijama, koji nastoji riješiti uzrok problema, a ne posljedicu jer to otvara put motivaciji, pozitivnoj energiji i daje sigurnost da si na pravome putu.

  Kako bi učenici mogli ostvariti svoje potencijale, kreativnost i snagu za znanost, važna je motiviranost, neovisnost, pozitivna slika o sebi i uključenost u procese na različite načine.   Zato djecu treba podučiti kako kritički misliti, usavršavati znanja i vještine, učiti ih razmišljanju izvan okvira nastave jer je to ono što nosi budućnost, a ne težiti konzervativnoj nastavi.

   Zadnji dan nastave u 2020./2021. šk. g., učenici 7. r. obilježili su izvođenjem raznovrsnih pokusa u sklopu kojih su povezivali nastavne cjeline unutar kojih se isprepleću sva četiri temeljna koncepta predmeta Kemija.

 

priredio: Milan Zelić, prof. kemije